Parnassus Ensemble

- van Bach tot Pärt -

Het Parnassus Ensemble bestaat uit musici van Het Gelders Orkest, Combattimento en het Meander Kwartet. De bezetting varieert, afhankelijk van de uit te voeren werken, van 12 tot 25 musici. Het ensemble heeft zich sinds de oprichting in 1994 gespecialiseerd in het uitvoeren van cantates van Bach, sinds 2004 veelal in samenwerking met Consensus Vocalis. Op uitnodiging begeleidt het ensemble koren bij de uitvoering van de grote werken uit de Barok en de Klassieke periode van Bach, Händel, Mozart, Pärt e.a.
Het Parnassus Ensemble is ondergebracht in een stichting zonder winstoogmerk.