Parnassus Ensemble

- van Bach tot Pärt -

Donateurs en sponsors

Donaties aan een goed doel worden door de Belastingdienst aangemerkt als een gift en zijn voor u, als het goede doel wordt aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), aftrekbaar tot 125%. Voorbeeld: Bij een gift van €100,-, mag u voor de inkomstenbelasting dan €125,- aftrekken. De Stichting Parnassus Ensemble heeft de ANBI-status. U kunt dit zelf nagaan op de site van de Belastingdienst. De benodigde gegevens zijn, voor zover niet elders op deze website te vinden:

Stichting Parnassus Ensemble, gevestigd te Rheden (Gld.) Inschrijving bij de Kamer van Koophandel Arnhem,
RSIN 815042553
.

Resultatenrekening over 2017 en 2018
Voorwaarden aftrekbaarheid giften

Het Parnassus Ensemble is naast incidentele overheidssubsidie en inkomsten van concerten geheel aangewezen op gelden van donateurs en sponsors. Geef u daarom op als donateur van het Parnassus Ensemble! Dat kan vanaf €30 per jaar. U heeft dan recht op: Tijdige informatie over komende concerten

Als welkomstgeschenk ontvangt u een live opgenomen cd van het Parnassus Ensemble.

U kunt u aanmelden door invulling van het formulier. Zendt u dit per email of per post naar onze secretaris. Bedrijven kunnen donateur worden vanaf €100 per jaar. Onze penningmeester overlegt graag met u over de mogelijkheden van sponsoring, een concert in opdracht, adverteren in programmaboekjes en/of een advertentie of link naar uw bedrijf op de website.