Parnassus Ensemble

- van Bach tot Pärt -

Parnassus Ensemble

Aan allen die het Parnassus Ensemble in de loop der jaren met enthousiasme en betrokkenheid hebben gesteund en een warm hart toe hebben gedragen.

Vijfentwintig jaar lang hebben de leden van het Parnassus Ensemble met hart en ziel prachtige concerten uitgevoerd. Niet in de laatste plaats de zeer indrukwekkende uitvoering in 2019 van alle missen van Mozart in het project 'Mozart in Zutphen'. Eind 2019 is na uitvoerig het besluit genomen om het ensemble op te heffen. Dat hadden we gezien al de mooie dingen die we samen hebben beleefd, willen vieren met een groots slotconcert op 29 mei 2020 in de Walburgiskerk in Zutphen. En toen kwam de coronacrisis...
Sindsdien is het stil of vrijwel stil op de concertpodia. De feestelijke afsluiting is niet door kunnen gaan. Er rest ons dan ook alleen nog via deze weg u allen, die het Parnassus Ensemble steeds met enthousiasme en betrokkenheid hebben gesteund en een warm hart toegedragen. hierover te berichten. Wij hopen nog altijd van harte u binnen afzienbare tijd op de hoogte te kunnen brengen over 'wanneer en waar' we het slotconcert wel kunnen organiseren.

In de tussentijd wensen wij u alle goeds toe en hopen u ter zijner tijd in goede gezondheid te mogen begroeten.

Bestuur en musici van het Parnassus Ensemble.

Deze website wordt op 6 mei 2021 opgeheven!